Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Nguyện cầu...

Mây đã ra Hội Đồng Giám Định Y Khoa xong.
Họ hẹn thứ sáu này đến lấy kết quả.
Cầu xin Phật Trời độ trì cho kết quả suông sẻ thành công...

4 nhận xét: